Giặt quần áo phòng sạch, kháng khuẩn

Giặt đồ phòng sạch kháng khuẩn bao gồm: quần áo, mũ, yếm, túi, giày...được sử dụng trong phòng sạch. Quần áo phòng sạch kháng khuẩn là loại bảo hộ lao động dùng trong phòng sach có khả năng kháng bụi và kháng khuẩn. Quần áo phòng sạch kháng khuẩn được sử dụng trong ngành sản xuất các thiết bị y tế, dược phẩm, thực phẩm và công nghệ sinh học...Việc giặt quần áo phòng sạch kháng khuẩn đòi hỏi quy trình giặt nghiêm ngặt trong hệ thống phòng sạch, kháng khuẩn với nguồn nước siêu tinh khiết kháng khuẩn.

 Việc giặt quần áo phòng sạch kháng khuẩn không đơn giản như giặt quần áo bình thường mà đòi hỏi phải tuân theo một quy trình nghiêm ngặt về công nghệ sạch với hệ thống xưởng giặt là có máy móc chuyên dụng, cơ sở vật chất đảm bảo mới thực hiện được.

Cleantech đã xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, và quy trình đảm bảo việc giặt sản phẩm phòng sạch theo đúng yêu cầu của khách hàng.

 

: